Szolgáltatásaim:


VÍZ- ÉS FÖLDTANI KÖZEG VÉDELEM

Szennyező anyag elhelyezési engedélykérelmi tervdokumentáció készítés;

Engedélyeztetés teljes körű lebonyolítása;

Felszín alatti víz és földtani közeg nyilvántartási rendszer - FAVI alap- és részletes bejelentőlap kitöltés, ill. FAVI éves jelentés elkészítése.

Talajterhelési díjszámítás, bevallás elkészítés.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Bejelentkezés a hulladék információs rendszerbe;

Hulladékokkal kapcsolatos termelői adatszolgáltatás elkészítése;

Egyedi hulladékgazdálkodási terv összeállítása;

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának és üzemnaplójának elkészítése;

Munkahelyi gyűjtőhelyek kialakításához szaktanácsadás;

Hulladékok EWC kód szerinti besorolása;

Hulladék nyilvántartáshoz formalapok biztosítása.

LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM

Légszennyező pontforrás hatósági engedélyeztetése (létesítés iránti, ill. üzemeltetési engedély iránti kérelem elkészítése);

Légszennyező pontforrás emisszió mérése;

Levegőtisztaság-védelmi alap LAL(A), és változás bejelentések LAL(V) elkészítése a megbízó telephelyén levő helyhez kötött levegőterhelő forrásokra;

Kibocsátási határérték megkérése a környezetvédelmi hatóságtól.

Légszennyezés mértéke éves adatszolgáltatás (LM) elkészítése a megbízó levegőtehelő technológiáiról.

Levegőterhelési díjszámítás, bevallás elkészítés.


KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSADÁS


Környezetvédelmi jogszabályok és hatósági határozatok értelmezése;

Környezetvédelmi engedélyeztetésekkel kapcsolatos kérdések;

Környezetvédelmi nyilvántartás-minták készítése, adatszolgáltatások teljesítése;

KIR auditot megelőző tanácsadás.

ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM

MUNKAVÉDELEM