Szolgáltatásaim:


VÍZ- ÉS FÖLDTANI KÖZEG VÉDELEM

Vízügyi engedélyeztetések teljes körű lebonyolítása:

Vízjogi létesítési és üzemeltetési, szennyezőanyag elhelyezési engedélykérelmi tervdokumentációk elkészítése;

Szennyvíz-kibocsátási határérték-kérelmek;

Felszín alatti víz és földtani közeg nyilvántartási rendszer - FAVI alap- és részletes bejelentőlap kitöltés, ill. FAVI éves jelentés elkészítése.

Talajterhelési díjszámítás, bevallás elkészítés.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Bejelentkezés a hulladék információs rendszerbe;

Hulladékokkal kapcsolatos termelői adatszolgáltatás elkészítése;

Egyedi hulladékgazdálkodási terv összeállítása;

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának és üzemnaplójának elkészítése;

Munkahelyi gyűjtőhelyek kialakításához szaktanácsadás;

Hulladékok HAK kód szerinti besorolása;

Hulladék nyilvántartáshoz formalapok biztosítása.

LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM

Légszennyező pontforrás hatósági engedélyeztetése (létesítési, ill. üzemeltetési engedély iránti kérelem elkészítése);

Légszennyező pontforrás emisszió mérése;

Hatásterület számítás;

Levegőtisztaság-védelmi alap LAL(A), és változás bejelentések LAL(V) elkészítése a megbízó telephelyén levő helyhez kötött levegőterhelő forrásokra;

Kibocsátási határérték megkérése a környezetvédelmi hatóságtól;

Légszennyezés mértéke éves adatszolgáltatás (LM) elkészítése;

Levegőterhelési díjszámítás, bevallás elkészítés.


KÖRNYEZETVÉDELMI ÁLLAPOTFELMÉRÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK KÉSZÍTÉSE

Környezeti állapot felmérés, elővizsgálat;

Építési és telephely engedélyeztetési eljárások környezetvédelmi tervdokumentációinak elkészítése;


KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSADÁS


Környezetvédelmi jogszabályok és hatósági határozatok értelmezése;

Környezetvédelmi engedélyeztetésekkel kapcsolatos kérdések;

Környezetvédelmi nyilvántartás-minták készítése, adatszolgáltatások teljesítése;

KIR auditot megelőző tanácsadás.

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGBÍZOTTI FELADATOK ELLÁTÁSA
 • Belső szabályozó dokumentumok elkészítése, környezetvédelmi oktatások megtartása, hatósági adatszolgáltatások elkészítése,;
 • Hatósági ellenőrzésen való részvétel, képviselet;
 • Haváriaesetek kivizsgálása;
 • Szakmai ellenőrzések, rendszeres szemlék tartása.

OKTATÁSSZERVEZÉS

Fókuszban: gépész OKJ-s képzések

 • Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő;
 • Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)
 • Kazánkezelő (2-12 t/h között)
 • Kazángépész (12 t/h felett)
 • Nyomástartóedény-gépész

ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM

MUNKAVÉDELEM

Biztonsági-, és egészségvédelmi tervkészítés.

Telephelyen tervezett munkatevékenységek, használt munkaeszközök 1993. évi 93. Törvény szerinti munkavédelmi dokumentációjának elkészítése:

 • kockázatértékelés;
 • egyéni védőeszközök juttatási rendje;
 • munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje;
 • munkaeszközök üzembe helyezése;
 • egyéb előírt munkavédelmi bejelentések elkészítése.

Működő telephelyi munkatevékenységek munkavédelmi, környezetvédelmi nyomon követése, változó előírásoknak való megfelelés biztosítása, dokumentáció karbantartása.